யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 18 March 2013

விக்கல் குறைய - கொய்யாப்பழம். தேன்.

கொய்யாப்பழம் 
அறிகுறிகள் :
  1. அடிக்கடி விக்கல்.
தேவையானப் பொருட்கள்:
  1. கொய்யாப்பழம்.
  2. தேன்.
செய்முறை:
கொய்யாப்பழத்தை தேன் கலந்து சாப்பிட்டு வந்தால் விக்கல் குறையு‌ம்.

No comments:

Post a Comment