யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 4 March 2013

தொண்டைப் புண் குறைய - வேப்ப இலை,தேன்

வேப்ப இலை
அறிகுறிகள்:
  1. தொண்டை புண்.
  2. தொண்டை கரகரப்பு.
தேவையானப் பொருட்கள்:
  1. வேப்ப இலை
  2. தேன்
செய்முறை:
வேப்ப இலை கஷாயத்துடன், சிறிதளவு தேன் கலந்து பருகி வர, தொண்டைப் புண் குறையும்.

No comments:

Post a Comment