யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 4 March 2013

தொண்டை கரகரப்பு நீங்க- கிராம்பு, உப்பு

கிராம்பு

அறிகுறிகள்:
  1. தொண்டை கரகரப்பு
தேவையான பொருட்கள்:
  1. கிராம்பு
  2. உப்பு
செய்முறை:
சிறிது சமையல் உப்புடன் கிராம்பை  சாப்பிட்டால் தொண்டை கரகரப்பு நீங்கி தொண்டை சரியாகும்.

No comments:

Post a Comment