யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 4 March 2013

தொண்டை கரகரப்பு நீங்க- சுக்கு,தேன்

சுக்கு
அறிகுறிகள்:
  1. தொண்டை கரகரப்பு.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. சுக்கு
  2. தேன்
செய்முறை:
சிறிதளவு சுக்குப் பொடியை தேனில் கலந்து தினமும் உணவுக்கு முன் மூன்று வேளையும் சாப்பிட தொண்டை கரகரப்பு நீங்கும்.

No comments:

Post a Comment