யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 4 March 2013

தொண்டை கரகரப்பு குணமாக- சுக்கு, மிளகு ,திப்பிலி.

திப்பிலி
அறிகுறிகள்:
  1. தொண்டை கரகரப்பு.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. சுக்கு
  2. மிளகு
  3. திப்பிலி.
  4. தேன்
செய்முறை:
சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி பொடி செய்து தேனில் கலந்து சாப்ப்பிட தொண்டை கரகரப்பு குணமாகும்.

No comments:

Post a Comment