யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 4 March 2013

தொண்டை கரகரப்பு நீங்க- முந்திரிப்பழம்

முந்திரிப்பழம். 

அறிகுறிகள்:

  1. தொண்டை கரகரப்பு.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. முந்திரிப்பழம்
செய்முறை:
தினமும் முந்திரிப்பழம்  சாப்பிட்டு வந்தால் தொண்டை கரகரப்பு குணமாகும்.

No comments:

Post a Comment