யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 27 March 2013

பார்வை நன்றாக இருக்க - அகத்திக் கீரை.

அகத்திக் கீரை 
அறிகுறிகள்:
  1. ம‌ங்கலானாப் பார்வை.
  2. நிறக்குருடு.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. அகத்திக் கீரை.
செய்முறை:
அகத்திக் கீரையை மதிய உணவுடன் சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

No comments:

Post a Comment