யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 24 March 2013

பருக்கள் மறைய-துளசி.

துளசி 
அறிகுறிகள்:
  1. கருவலையம்.
  2. முகம் சொரசொரப்பு.
தேவையானப் பொருள்கள்:
  1. துளசி.
செய்முறை:
பருக்களின் மேல் துளசி சாறு பூசி வந்தால் பருக்கள் இல்லாமல் மறைந்து போகும்.

No comments:

Post a Comment