யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 24 March 2013

விக்கல் குறைய- நெல்லிக்காய். தேன்

நெல்லிக்காய்
அறிகுறிகள் :
  1. விக்கல்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. நெல்லிக்காய்.
  2. தேன்.
செய்முறை :
நெல்லிக்காய் இடித்து சாறு பிழிந்து தேன் சேர்த்து சாப்பிட விக்கல் குறையும்.

No comments:

Post a Comment