யாழ் சமையல்

Subscribe:

Friday, 1 March 2013

தொண்டை கரகரப்பு குறைய - இஞ்சி

 
அறிகுறிகள்:

    தொண்டை கரகரப்பு.
    குரல் கம்மல்.

தேவையான பொருட்கள்:

    இஞ்சி.

செய்முறை:

இஞ்சியை தோல் நீக்கி கழுவி சிறிதளவு எடுத்து மென்று சாப்பிட்டு வந்தால் தொண்டை கரகரப்பு குறையும்.

No comments:

Post a Comment