யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 4 March 2013

தொண்டை வலி குறைய - கடுகு,தேன்

கடுகு
அறிகுறிகள்:
  1. தொண்டை வலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. கடுகு
  2. தேன்
செய்முறை:
கடுகை தண்ணீர் விட்டு அவித்து தேன் கலந்து காலை, மாலை குடிக்க தொண்டை வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment