யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 4 March 2013

தொண்டை வறட்சி - கற்பூரவல்லி , கற்கண்டு

கற்பூரவல்லி
அறிகுறிகள்:
  1. தொண்டை கமரல்.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. கற்பூரவல்லி
  2. கற்கண்டு.
செய்முறை:
கற்பூரவல்லிச் சாற்றில் கற்கண்டுத் தூள் தேவையான அளவு சேர்த்து சாப்பிட்டு வர தொண்டை வறட்சி குறையும்.

No comments:

Post a Comment