யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 4 March 2013

தொண்டைவலி குறைய - சீதாப்பழ இலை , பால்

சீதாப்பழ இலை
அறிகுறிகள்:
  1. தொண்டைவலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. சீதாப்பழ இலை
  2. பால்
செய்முறை:
சீதாப்பழ இலைகளை காய வைத்து பொடியாக்கி 1 கிராம் அளவு பொடியை சூடான பால் கலந்து குடித்தால் தொண்டைவலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment