யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 18 March 2013

வாந்தி குறைய- சீரகம். திப்பிலி. மயிலிறகு.

மயிலிறகு
அறிகுறிகள்:
  1. வாந்தி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. சீரகம்.
  2. திப்பிலி.
  3. மயிலிறகு.
செய்முறை:
சீரகம், திப்பிலி, சுட்ட  மயிலிறகுத் தூள் இவைகளை தேனில் கலந்து கொடுத்துவர வாந்தி குறையும்.

No comments:

Post a Comment