யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 27 March 2013

கண் பார்வை தெளிவாக- பொன்னாங்கண்ணிகீரை.

பொன்னாங்கண்ணிக் கீரை
அறிகுறிகள்:
  1. ம‌ங்கலான  பார்வை.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. பொன்னாங்கண்ணிகீரை.
செய்முறை:
பொன்னாங்கண்ணிக் கீரையை தினமும் சாப்பிட்டு வந்தால் கண் பார்வை தெளிவாகும்.

No comments:

Post a Comment