யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 18 March 2013

விக்கல் குறைய - முருங்கை வேர். பால்.

முருங்கைக் கீரை
அறிகுறிகள்:
  • விடாமல் விக்கல் ஏற்படுதல்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. முருங்கை வேர்.
  2. பால்.
செய்முறை:
முருங்கை வேரின் சாற்றுடன் பால் சேர்த்து கொதிக்க வைத்து அருந்தினால் விக்கல்  குறையும்.

No comments:

Post a Comment