யாழ் சமையல்

Subscribe:

Friday, 1 March 2013

சீரகம்,தொண்டை புண் குறைய - பூண்டு.

சீரகம் 
அறிகுறிகள்:
  •     தொண்டை புண்.

தேவையான பொருள்கள்:
  1.     சீரகம்.
  2.     பூண்டு.

செய்முறை:

1 தேக்கரண்டி சீரகம் மற்றும் பூண்டு சேர்த்து நீர் விட்டு சிறிது தீயில் காய்ச்சி பிறகு எடுத்து ஆறியதும் தொண்டையில் படும்படி சிறிது சிறிதாக குடித்து வந்தால் தொண்டைப்புண்கள் குறையும்.
அறிகுறிகள்:
  • தொண்டை புண்.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. சீரகம்.
  2. பூண்டு.
செய்முறை:
1 தேக்கரண்டி சீரகம் மற்றும் பூண்டு சேர்த்து நீர் விட்டு சிறிது தீயில் காய்ச்சி பிறகு எடுத்து ஆறியதும் தொண்டையில் படும்படி சிறிது சிறிதாக குடித்து வந்தால் தொண்டைப்புண்கள் குறையும்.
- See more at: http://www.grannytherapy.com/tam/category/%e0%ae%a4%e0%ae%b2%e0%af%88/%e0%ae%a4%e0%af%8a%e0%ae%a3%e0%af%8d%e0%ae%9f%e0%af%88-%e0%ae%b5%e0%ae%b2%e0%ae%bf/page/4/#sthash.pVOHNG3x.dpufஅறிகுறிகள்:

    தொண்டை புண்.

தேவையான பொருள்கள்:

    சீரகம்.
    பூண்டு.

செய்முறை:
1 தேக்கரண்டி சீரகம் மற்றும் பூண்டு சேர்த்து நீர் விட்டு சிறிது தீயில் காய்ச்சி பிறகு எடுத்து ஆறியதும் தொண்டையில் படும்படி சிறிது சிறிதாக குடித்து வந்தால் தொண்டைப்புண்கள் குறையும்.அறிகுறிகள்:

    தொண்டை புண்.

தேவையான பொருள்கள்:

    சீரகம்.
    பூண்டு.

செய்முறை:
1 தேக்கரண்டி சீரகம் மற்றும் பூண்டு சேர்த்து நீர் விட்டு சிறிது தீயில் காய்ச்சி பிறகு எடுத்து ஆறியதும் தொண்டையில் படும்படி சிறிது சிறிதாக குடித்து வந்தால் தொண்டைப்புண்கள் குறையும்.

No comments:

Post a Comment