யாழ் சமையல்

Subscribe:

Saturday, 2 March 2013

தொண்டைக்கட்டு குறைய- மணத்தக்காளிக் கீரை

மணத்தக்காளிக் கீரை 
அறிகுறிகள்:
  •     தொண்டைக்கட்டு.
தேவையான பொருள்கள்:
  1.     மணத்தக்காளிக் கீரை.
செய்முறை:

மணத்தக்காளிக் கீரை இலைகளை போட்டு குடிநீர் காய்ச்சி பருகி வந்தால் தொண்டைக்கட்டு குறையும்.

No comments:

Post a Comment