யாழ் சமையல்

Subscribe:

Saturday, 2 March 2013

தொண்டை வலி குறைய - கடுகு,தேன்.

கடுகு 

அறிகுறிகள்:
  •     தொண்டை கட்டுதல்.
  •     தொண்டை வலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1.     கடுகு.
  2.     தேன்.
செய்முறை:

‌கடுகை குடிநீர் செய்து தேன்விட்டு சாப்பிட‌ தொண்டை வலி குறையும்.
அறிகுறிகள்:
  • தொண்டை கட்டுதல்.
  • தொண்டை வலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. கடுகு.
  2. தேன்.
செய்முறை:
‌கடுகை குடிநீர் செய்து தேன்விட்டு சாப்பிட‌ தொண்டை வலி குறையும்.
- See more at: http://www.grannytherapy.com/tam/category/%e0%ae%a4%e0%ae%b2%e0%af%88/%e0%ae%a4%e0%af%8a%e0%ae%a3%e0%af%8d%e0%ae%9f%e0%af%88-%e0%ae%b5%e0%ae%b2%e0%ae%bf/page/6/#sthash.BhOXQDF0.dpufஅறிகுறிகள்:

    தொண்டை கட்டுதல்.
    தொண்டை வலி.

தேவையான பொருட்கள்:

    கடுகு.
    தேன்.

செய்முறை:

‌கடுகை குடிநீர் செய்து தேன்விட்டு சாப்பிட‌ தொண்டை வலி குறையும்.அறிகுறிகள்:

    தொண்டை கட்டுதல்.
    தொண்டை வலி.

தேவையான பொருட்கள்:

    கடுகு.
    தேன்.

செய்முறை:

‌கடுகை குடிநீர் செய்து தேன்விட்டு சாப்பிட‌ தொண்டை வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment