யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 3 March 2013

தொண்டை வலி - சீரக இலை,தேன்.

சீரக இலை
அறிகுறிகள்:
  •     தொண்டை வலி.
தேவையான பொருள்கள்:
  1.     சீரக இலை.
  2.     தேன்.
செய்முறை:
சீரக  இலைகளைப் பிழிந்து சாறு எடுத்து,தேனுடன் கலந்து அருந்தி வந்தால் தொண்டை வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment