யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 27 March 2013

கண் பார்வை - எலுமிச்சம்பழம்.

எலுமிச்சம்பழம்
அறிகுறிகள்:
  1. ம‌ங்கலானாப்  பார்வை.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. எலுமிச்சம்பழம்.
செய்முறை:
எலுமிச்சம்பழத்தை உணவுடன் சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

No comments:

Post a Comment