யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 4 March 2013

தொண்டை வலி குறைய- பால் ,மஞ்சள்,மிளகு

மஞ்சள்
அறிகுறிகள்:
  1. தொண்டை வலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. பால்
  2. மஞ்சள்
  3. மிளகு
செய்முறை:
பாலுடன் மஞ்சள், மிளகு போட்டு காய்ச்சி காலை, மாலை குடிக்க தொண்டை வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment