யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 27 March 2013

தெளிவான கண் பார்வைக்கு- தூதுவளைகாய்.

தூதுவளை
அறிகுறிகள்:
  1. ம‌ங்கலானாப்  பார்வை.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. தூதுவளைகாய்.
செய்முறை:
தூதுவளையின் காயை ஊறுகாய் செய்து சாப்பிட தெளிவான பார்வை கிடைக்கும்.

No comments:

Post a Comment