யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 27 March 2013

கண் பார்வை தெளிவடைய - பாதாம் பருப்பு.

பாதாம் பருப்பு
அறிகுறிகள்:
  1. கண் பார்வை மங்கல்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. பாதாம் பருப்பு.
செய்முறை:
பாதாம் பருப்பை வறுத்து அடிக்கடி சாப்பிட்டு வந்தால் கண் பார்வை தெளிவடையும்.

No comments:

Post a Comment