யாழ் சமையல்

Subscribe:

Thursday, 28 March 2013

தும்மல் குறைய - துளசி. தூதுவளை. கண்டங்கத்திரி. தேன்.

துளசி
அறிகுறிகள்:
  1. தும்மல்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. துளசி.
  2. தூதுவளை.
  3. கண்டங்கத்திரி.
  4. தேன்.
செய்முறை:
துளசி, தூதுவளை, கண்டங்கத்திரி ஆகியவற்றின் இலை சாறு எடுத்து தேன் கலந்து சாப்பிட்டால் தும்மல் குறையும்.

No comments:

Post a Comment