யாழ் சமையல்

Subscribe:

Friday, 5 April 2013

படபடப்பு குறைய - பூண்டு.

பூண்டு 
அறிகுறிகள்:
  • இதயநோய்கள்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. பூண்டு.
செய்முறை:
பூண்டை நன்கு சுட்டு தோலை உரித்து சாப்பிட் வேண்டும். சாப்பிட்ட பிறகு தண்ணீர் குடித்தால் படபடப்பு குறையும்.

No comments:

Post a Comment