யாழ் சமையல்

Subscribe:

Friday, 5 April 2013

இதயம் பலம் பெற - செம்பருத்திப் பூ. தேன்.

செம்பருத்திப் பூ 
அறிகுறிகள்:
  1. இதயம் பலவீனமாக இருத்தல்.
தேவையானப் பொருள்கள்:
  1. செம்பருத்திப் பூ.
  2. தேன்.
செய்முறை:
செம்பருத்திப் பூவை தண்ணீர் தேன் கலந்து தினமும் சாப்பிட்டு வந்தால் இதயம் பலம் பெறும்.

No comments:

Post a Comment