யாழ் சமையல்

Subscribe:

Friday, 5 April 2013

இதயம் பலமாக இருக்க - ஆரஞ்சுப் பழம்.

ஆரஞ்சுப் பழம் 
அறிகுறிகள்:
  1. மூச்சுவிட இயலாமை.
  2. இதயம் பலவீனமாக இருத்தல்
தேவையானப் பொருள்கள்:
  1. ஆரஞ்சுப் பழம்.
செய்முறை:
ஆரஞ்சுப் பழம் தினசரி உணவுடன் சாப்பிட்டு வந்தால் இதயம் பலமாக இருக்கும்.

No comments:

Post a Comment