யாழ் சமையல்

Subscribe:

Friday, 5 April 2013

நெஞ்சு வலி வராமல் இருக்க - வெங்காயம். கேரட்.

கேரட் 
அறிகுறிகள்:
  1. நெஞ்சு வலி
  2. வியர்வை
  3. வாந்தி
தேவையானப் பொருள்கள்:
  1. வெங்காயம்.
  2. கேரட்.
செய்முறை:
வெங்காயத்தையும் கேரட்டையும் அடிக்கடி உணவுடன் சேர்த்துக் கொண்டால் நெஞ்சு வலி வராமல் பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம்

No comments:

Post a Comment