யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 14 April 2013

கால் வலிக் குறைய - வாழைப்பூ. விளக்கெண்ணெய்.

வாழைப் பூ
அறிகுறிகள்:
  1. கைகால் வலித்தல்
தேவையானப் பொருள்கள்:
  1. வாழைப்பூ.
  2. விளக்கெண்ணெய்.
செய்முறை:
வாழைப்பூவை இடித்து விளக்கெண்ணெய் விட்டு வதக்கி எரிச்சல் உள்ள இடத்தில் ஒத்தடம் கொடுக்கவும்.

No comments:

Post a Comment