யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 16 June 2013

காலில் முள் குத்தியவலி குறைய - வெற்றிலை. நல்லெண்ணெய்.

வெற்றிலை
அறிகுறிகள்:
  1. காலில் முள் குத்தி வலி ஏற்படுதல்.
தேவையானப் பொருட்கள்:
  1. வெற்றிலை.
  2. நல்லெண்ணெய்.
செய்முறை:
வெற்றிலையில்  நல்லெண்ணெய் தடவி தணலில் காட்டி சூட்டோடு காலில் முள் குத்திய இடத்தில் ஒத்தடம் கொடுத்தால் வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment