யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 16 June 2013

கால்வலி குறைய - மருதோன்றி. எலுமிச்சை.

எலுமிச்சை

அறிகுறிகள்:
  1. கால்வலி .
தேவையான பொருட்கள்:
  1. மருதோன்றி.
  2. எலுமிச்சை.
செய்முறை:
மருதாணி இலைகளை அரைத்து, எலுமிச்சைச் சாறில் குழைத்துத்   தேய்க்க கால்வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment