யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 16 June 2013

யானைக்கால் வீக்கம் குறைய - முருங்கைப் பட்டை. கடுகு

முருங்கை

அறிகுறிகள் :
  1. யானைக்கால் வீக்கம்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. முருங்கைப் பட்டை.
  2. கடுகு.
செய்முறை :
யானைக்கால் வீக்கத்திற்கு முருங்கை மரப்பட்டையுடன் சிறிதளவு  கடுகு சேர்த்து நன்கு அரைத்து  லேசாக பற்று போடலாம்.

No comments:

Post a Comment