யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 16 June 2013

காலில் கட்டி குறைய - எருக்கின் பழுத்த இலை. வசம்பு.

எருக்கஇலை

அறிகுறிகள்:
  1. காலில் கட்டி.
தேவையான பொருள்கள் :
  1. எருக்கின் பழுத்த இலை.
  2. வசம்பு.
செய்முறை :
எருக்கின் பழுத்த இலை  5,  வசம்பு  5 கிராம் இரண்டையும் சேர்த்து அரைத்து தண்ணீரில் கொதிக்க வைத்து பசைபோல் வந்தவுடன் இளம் சூடாக காலின் மேல்பாகத்தில் பூசி வர கட்டி குறையும்.

No comments:

Post a Comment