யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 5 October 2014

மூட்டு வலி குறைய

அத்தி

அறிகுறிகள்:

  • மூட்டு வலி.

தேவையான பொருள்கள்:

  1. அத்தி.

செய்முறை:

அத்திப்பாலை சேகரித்து வலி காணும் இடத்தில் பற்றுப் போட்டு வந்தால் மூட்டு வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment